Jozef Fašanga In memoriam

30.10. – 31.12.2022
Dom umenia Arteska, Partizánska 63, Detva

Ing. Jozef Fašanga (1944 – 2021)

Aktívne sa venoval štyridsať rokov fotografickej tvorbe a organizátorskej činnosti v amatérskom fotografickom hnutí na Slovensku. Bol predsedom Fotoklubu pri Dome kultúry Andreja Sládkoviča v Detve, členom poradného zboru pre fotografiu pri Národnom osvetovom centre v Bratislave, členom Zväzu slovenských fotografov a Slovenského strediska FIAP – medzinárodnej organizácie umeleckej fotografie. Bol jedným zo zakladateľov celoslovenskej súťaže fotoklubov na Slovensku „Petzvalov mapový okruh“. Pravidelnými mesačnými príspevkami sa aktívne zapájal do tvorby časopisu pre fotoamatérov „FOTOTIP“. Ako člen poroty sa zúčastňoval vyhodnotenia, seminárov a rozborov rôznych miestnych, regionálnych a krajských fotografických súťaží. Predstavil niekoľko autorských výstav fotografií s tématikou ľudovej architektúry, tradičnej ľudovej remeselnej výroby a folklóru v rôznych mestách Slovenska.

Niekoľko rokov úspešne obsadzoval rôzne súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby „AMFO – DIAFOTO“ na Slovensku, ako aj iných tématických fotografických výstav ako „FOTOFORUM“ a „STROM“ v Ružomberku, „DOPRAVA“ v Žiline, krajinárska súťaž „Mne Slovensko krása je“ a podobne. Súbor fotografií ako autorský profil predstavil okrem prezentácie na Slovesku aj na výstavách v Českej republike (Brunov – Bilnice), Taliansku (Galiatte), Maďarsku (Békéscsaba) a súbor fotografií s folklórnou tématikou vo Francúzsku (Falaise).

Ako aktívny fotoamatér patril štyri desaťročia k tým fotografickým nadšencom, ktorých fotografické médium napĺňa radosťou a uspokojením. Jeho tématický okruh fotografického záujmu bol široký, nie však jednoznačne vyhranený. Zobrazoval v jednotlivých obdobiach rôzne žánre svojho záujmu, ako krajinu – prírodu so zmyslom a silným akcentom tvorby na detail v krajine, mestskú krajinu a ľudovú architektúru, ďalej portrét, šport a podobne. Jeho fotografie sú neštylizovaným záznamom skutočnosti stvárnené kultivovanou formou. Zvláštne miesto v jeho tvorbe zaujímajú motívy z rôznych folklórnych slávností a stvárnenie motívov tradičnej ľudovej kultúry a remeselnej výroby. Nepreberná ponuka fotografických príležitostí z festivalových programov, zákulisia, sprievodných akcií, z rôznych prejavov ľudovej kultúry, krojov, pohybu a hlavne neopakovateľnej atmosféry a nefalšovanej autentičnosti – to je stavebná hmota, z ktorej stavia stavbu svojej fotografickej výpovede.

Vyjadruje osobný prístup a precítenie prostredia bez využívania osobitných fotografických techník a štylizačných prostriedkov. Výtvarnú podobu jeho tvorby možno vysoko hodnotiť, nakoľko jeho kompozície sú oprostené od vonkajšej páčivosti a teatrálnej inscenovanosti.

Vizualita fotografických diel je kompozične čistá s čitateľnými ambíciami predstaviť človeka ako osobnosť súčasnosti a tvorcu diania.

Festival fotografie z verejných zdrojov podporili:

Festival fotografie podporili: