Ako sa stať členom

Kto môže byť členom

Fotoklub je dobrovoľné združenie fotografov z Detvy a okolia. O členstvo sa môže teda uchádzať každý fotograf, bez rozdielu veku a vzdelania, ktorý sa fotografovaniu venuje a chce sa zdokonaľovať, zúčastňovať sa súťaží a výstav.

Pre koho fotoklub nie je

Fotoklub v prvom rade nie je fotokrúžok. Nie je teda vhodný pre úplných začiatočníkov, ktorí sa iba učia ovládať fotoaparát. Aktivity Fotoklubu sú zamerané na rozvoj tvorby a nie na základy fotografovania.

Fotoklub sa zameriava na umeleckú fotografiu a preto nie je vhodný ani pre rodinných a dovolenkových dokumentaristov, ktorí fotoaparát využívajú iba na zvečnenie rodinných okamihov do svojich albumov.

Fotoklub tvorí umenie a preto nie je vhodný ani pre fotografov zarábajúcich fotografovaním. Samozrejme to neplatí pre tých, ktorí oddeľujú svoje komerčné fotografovanie od vlastnej tvorby.

Ako sa stať členom

Fotoklub rozdeľuje členov na dve skupiny:

  1. riadny člen
  2. čakateľ na členstvo

O prijatí za člena rozhoduje Predstavenstvo na základe žiadateľom poskytnutých podkladov o jeho doterajšej fotografickej tvorbe. Na základe poskytnutých podkladov Predstavenstvo rozhodne o prijatí za riadneho člena, alebo čakateľa.

Podrobné informácie rozdieloch medzi členom a čakateľom nájdete v Stanovách OZ

Povinnosti členov

Aj keď Fotoklub Detva je veľmi liberálny fotoklub a nikdy svojich členov do ničoho nenúti a všetko v rámci fotoklubu je vždy na rozhodnutí každého jednotlivca, predsa sú tu určité povinnosti, ktoré absolvujú všetci členovia:

  • poskytovateľom priestoru pre  Fotoklub je KC AS Detva (Kultúrne centrum AS Detva), preto členovia fotoklubu vypomáhajú pri fotografovaní niektorých akcií, ktoré KC AS Detva organizuje. Väčšinou sa jedná o príležitostné fotografovania, avšak pravidelne fotoklub fotografuje priebeh Folklórnych slávností pod Poľanou.
  • fotoklub organizuje výstavy, ktoré je potrebné pripraviť po technickej aj usporiadateľskej stránke a preto je nutné, aby sa pri prípravách zúčastnili všetci členovia fotoklubu a každý prispel svojou časťou na úspešnom zvládnutí celej akcie
  • fotoklub sa každoročne zúčastňuje súťaže PMOF (Petzvalov mapový okruh fotografov – podrobnosti na stránke Odpovede na otázky). Účasť v PMOF od fotoklubu vyžaduje určité záväzky, na ktorých sa musí podieľať každý člen fotoklubu ( výber fotografií do PMOF, hodnotenie fotografií ostatných fotoklubov,  povinnosti usporiadateľa v roku, keď je fotoklub usporiadateľom súťaže …)

Ako sa uchádzať o členstvo

Ak ste si prečítali všetko až sem a máte záujem o členstvo, tak stačí napísať email s kontaktnými údajmi a pár slovami o sebe, alebo môžete využiť formulár  Žiadosť o členstvo. My sa s Vami skontaktujeme a dohodneme ostatné podrobnosti. Kontakt na nás nájdete na stránke Kontakt.