Významní Rómovia Podpoľania

Výstava Významné osobnosti Podpoľania je projekt, ktorého zámerom je výskum akým spôsobom ovplyvnila a ovplyvňuje rómska komunita umelecký život v Podpoľaní. Výskum bude dlhodobý a výstava sa tak bude priebežne rozrastať podľa získaných poznatkov. Už v júli sprístupnime divákom prvú časť v tzv. „work in progress“ štádiu, kde budú môcť bližšie spoznať rómske osobnosti z hudby, literatúry, vizuálneho umenia a tanca.

Výskum vychádza z poznatkov, že prvý záznam o rómskom etniku v Uhorsku máme už z 13. storočia. Musíme pripustiť myšlienku, že rómski hudobníci boli už pri počiatkoch vzniku slovenského
folklóru, hlavne ľudových piesní. Prvé záznamy o rómskych hudobníkoch v Uhorsku sú z konca 15. storočia. Koniec 15. storočia je aj začiatkom valašskej kolonizácie to jest príchodu prvých pastierov a ích kultúry do oblasti Detvy, Zvolena a Banskej Bystrice.
Podľa práce Václava Chaloupeckého Valaši na Slovensku prišli pastieri na Podpoľanie z Rumunskej Valachie. Dôkazom tohto tvrdenia, by mohli byť tie rumunské ľudové nástroje, ktoré sa
podobajú našim. Gajdy, podobné slovenským gajdám, bezdierková píšťala (tilinca) a typ fujary (fluer), ktorá má na rozdiel od Detvianskej fujary šesť dierok. Prítomnosť rómskeho etnika na Podpoľaní už začiatkom 18. storočia dokazuje ochranný list podžupana Ladislava Benického z roku 1714, adresovaný skupine cigánov pod vedením vajdu Pavla zo Zvolenskej stolice.

Otvorenie výstavy 12.7.2024

Festival fotografie 2024 v Detve – Výstavy Zo života Rómov a Významní Rómovia Podpoľania z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je: