Prihlasovanie do fotoškoly 2024

Aj v roku 2024 otvára Fotoklub Detva dva ročníky Fotoškoly v Arteske – Pre začiatočníkov a Photoshop v praxi

Fotoškola pre začiatočníkov (1. ročník)

Prvý ročník je určený pre začiatočníkov, nie sú potrebné žiadne znalosti. Rovnako je možné zaobstarať si technické vybavenie v priebehu ročníka, na základe konzultácie (prvé hodiny je možné využívať aj mobil). Od piatej vyučovacej hodiny je potrebné mať k dispozícii notebook na upravovanie fotografií. Študenti budú mať k dispozícii na úpravu Photoshop.

Fotoškola prebieha od januára počas celého kalendárneho roka v rozsahu 15 vyučovacích hodín a individuálnych konzultácií. Súčasťou vzdelávania je konzultovaná príprava výberu fotografií pre súťaž AMFO, záverečná skúška a záverečná práca vo forme individuálneho projektu. Úspešní absolventi majú možnosť pokračovať vo vzdelávaní v druhom ročníku fotoškoly.

Vyučovanie prebieha cca 2x mesačne, v utorok o 18:00 hod. (v prípade dohody so študentmi je možné čas a deň prispôsobiť). Prvá vyučovacia hodina sa uskutoční 16.1.2024.

Vyučovanie prebieha formou teórie k danej téme, praktickej časti a domácej úlohy na danú tému. Dĺžka vyučovacej  hodiny je závislá na preberanej téme (2-4 hodiny). Výsledky domácej úlohy sa spoločne rozoberú na nasledujúcej hodine. Okrem vyučovacích hodín majú študenti k dispozícii individuálne konzultácie s lektorom podľa potreby.

Fotoškola Photoshop v praxi (2. ročník)

Druhý ročník je určený pre pokročilých fotografov, ktorí sa chcú naučiť ako upravovať fotografie vo Photoshope a ovládať Photoshop na profesionálnej úrovni. Študenti potrebujú mať k dispozícii dobrý notebook a fotoaparát (zrkadlovku/bezzrkadlovku). Photoshop budú mať študenti k dispozícii.

Fotoškola prebieha od januára počas celého kalendárneho roka v rozsahu 15 vyučovacích hodín a individuálnych konzultácií. Súčasťou vzdelávania je záverečná skúška a záverečná práca vo forme individuálneho projektu. Úspešní absolventi majú možnosť pokračovať vo vzdelávaní v treťom ročníku fotoškoly.

Vyučovanie prebieha cca 2x mesačne, v stredu o 18:00 hod. (v prípade dohody so študentmi je možné čas a deň prispôsobiť). Prvá vyučovacia hodina sa uskutoční 17.1.2024.

Vyučovanie prebieha formou praktického vyučovania Photoshopu priamo na hodine s lektorom a domácej úlohy na preberanú tému. Súčasťou domácich úloh je aj nafotenie fotografií pre nasledujúcu vyučovaciu hodinu, ktoré budú študenti následne upravovať. Dĺžka vyučovacej  hodiny je závislá na preberanej téme (2-4 hodiny). Výsledky domácej úlohy sa spoločne rozoberú na nasledujúcej hodine. Okrem vyučovacích hodín majú študenti k dispozícii individuálne konzultácie s lektorom podľa potreby.

Uzávierka prihlášok je najneskôr 14.1.2024

Prihlasovanie, cena a úhrada

  • cena 150 Eur (1. ročník) 200 Eur (2.ročník)
  • na prihlásenie je potrebné vyplniť formulár a uhradiť platbu na účet podľa pokynov najneskôr do 14.1.2024
  • v prípade neuhradenia platby do termínu, bude prihláška stornovaná

Prihláška do fotoškoly 2024