Tomáš Belko – Malebné Podpoľanie

Výstava fotografií fotografa Tomáša Belka z Detvy.

Tomáš Belko

Podpoľanie dokáže chytiť za srdce na prvý pohľad. Kopcovitá krajina na južnom úpätí Poľany je popretkávaná líniami terasovitých polí s roztrúsenými usadlosťami všade na okolí. Obraz zabudnutého Slovenska, ktorý tu sčasti pretrval dodnes. Príroda stvorená v dávnej minulosti sopečnou činnosťou, následne pretvorená človekom do súčasnej malebnej podoby.

Podpolianske scenérie okúzlia človeka v každom ročnom období. Obzvlášť nádherná je hriňovská jar, ktorej dominujú snehobiele koruny rozkvitnutých čerešní na pozadí zazelenaných polí. Jeden z najkrajších výhľadov na lazy je z vrchu Javorinka. Poskytuje široký pohľad na zvlnené polia lemované cestami s množstvom lazníckych usadlostí. Celkovú panorámu dotvára novodobý kostol na Raticovom vrchu, z ktorého sa v kontraste s okolitými lazmi stala dominanta krajiny.

Pohľady na šachovnice hriňovských polí nám pripomínajú odvekú pracovitosť a skromného ducha našich predkov, ktorí tu žili. Ich odkaz nájdeme aj prostredníctvom tradičnej ľudovej kultúry v podobe piesní, tanca, kroja a ľudovej architektúry. Prícestné vyrezávané kríže, bohato zdobené pestrými farbami a ornamentmi, dodnes pripomínajú dávne majstrovstvo drevorezby. Rovnako aj pôvodné podpolianske drevenice osamote stojace v dokonalej harmónií s okolitým vidieckym prostredím.

Ako rodákovi z Detvy mi Podpoľanie učarovalo nielen svojou výnimočnosťou ale aj tým, že je mojím domovom. Spočiatku som fotografoval najmä zo zvedavosti v snahe čo najlepšie spoznať kraj, v ktorom žijem. Neskôr sa u mňa čoraz viac prehlboval záujem o zaznamenanie tohto ojedinelého kúta Slovenska. Napokon sa Podpoľanie pre mňa stalo takmer nevyčerpateľnou inšpiráciou.
Táto výstava predstavuje výber z mojich fotografii zozbieraných za posledných niekoľko rokov. Nájdete v nej rôznorodé premeny Podpoľania počas ročných období a rôzne prvky ľudovej kultúry. Ostáva nám veriť, že Podpoľanie si svoj vzácny charakter zachová aj naďalej a bude tak pripomínať stratený ráz Slovenska aj budúcim generáciám.

Výstava je súčasťou Festivalu vizuálneho umenia Rok 30, ktoré prebieha v Dome umenia Arteska od 31.5. do 11.11.2019

Výstavu si môžete pozrieť v Dome umenia Arteska od 30.7. do 01.8.2019

Festival Rok 30 je spoločným dielom OZ Fotoklub Detva a OZ MUSA, v spolupráci s Domom umenia Arteska v Detve. Festival prebieha v mesiacoch máj až november 2019 a jeho cieľom je stať sa každoročnou udalosťou.

Počas festivalu bude realizovaných 16 autorských výstav fotografie, výtvarného umenia, sôch, dizajnu a odevného dizajnu, na základe  výberu diel odbornými garantmi festivalu. Každý mesiac budú súbežne prebiehať 2 – 3 samostatné oddelené výstavy. Cieľom festivalu je prezentovať súčasnú tvorbu – študentov umeleckých škôl a neprofesionálov, ktorých tvorba nie je poznačená nutnosťou prispôsobiť sa trhu.

Festival Rok 30 chce poukázať aj na fakt, že nie vždy mali umelci možnosť slobodne tvoriť a museli sa prispôsobovať systému a pripomenúť tak aj dnešnej generácii doby pred revolúciou, pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Súčasťou festivalu budú aktivity, ktoré budú prezentovať ovplyvnenú tvorbu pred „Rokom 30“, interaktívne aktivity pre zapojenie diváka do festivalu a videoprezentácie.

Sprievodnými podujatiami festivalu budú víkendové workshopy, letná výtvarná a fotografická škola pre deti a mládež  formou denného tábora, prednášky o súčasnom slovenskom a svetovom umení, umelecké štvrtky – stretnutia laickej verejnosti s fotografmi a umelcami za účelom konzultácií svojej tvorby s odborníkmi a mnohé iné podujatia umelcov pre verejnosť.

Festival podporili a na niektoré jednotlivé aktivity prispeli:

Z verejných zdrojov podporil 3+3 výstavy

Dve výstavy podporila