Dom plný umenia

Na posledný školský deň pripravil Dom umenia Arteska v spolupráci s OZ Fotoklub Detva a OZ MUSA, literárno – hudobno – fotograficko – výtvarný večer v Záhrade umenia (vonkajší priestor Domu umenia Arteska)

Spájať ľudí je v dnešnej hektickej dobe pomerne ťažké. Naháňame sa od rána do večera, nemáme čas ani na malé zastavenie, uzatvárame sa do svojich súkromných bublín prípadne pred realitou unikáme do virtuálneho sveta sociálnych sietí. V snahe prežiť často zamykáme človečinu na sto zámkov v suterénoch vlastných duší.

Arteskáci sa však aj napriek tomu rozhodli ľudí spájať. Ako? Predsa cez umenie. Je to najjednoduchší a zároveň absolútne nenásilný nástroj, ktorý ľudí nielen spája. Prebúdza v nás človečinu, rozvibruje emočno, robí nás vnímavejšími, citlivejšími, lepšími.

To sa v piatok 28.6.2019 v Arteske podarilo.

Zorganizovať takúto multi žánrovú akciu nie je vôbec jednoduché. Každý umelecký smer si vyžaduje pri prezentácii svoje a počet účinkujúcich narastá priamo úmerne počtu druhom umenia. Zohnať účinkujúcich, vypracovať scenár, časový plán, technické záležitosti a zabezpečenie a propagácia podujatia dajú poriadne zabrať. Obzvlášť, keď sa organizuje niečo takéto po prvý krát. Aj napriek tomu sa akcia veľmi vydarila. Dom plný umenia bol skutočne plný. Plný skvelých umelcov, divákov, no najmä bol až po okraj preplnený nádherne voňajúcou človečinou.

Preto chceme touto cestou, za organizátorov, poďakovať úprimne a z celého srdca všetkým účinkujúcim, ktorí prijali pozvanie a absolútne nezištne prišli podporiť myšlienku spájania ľudí cez umenie. Naša vďaka tiež patrí všetkým tým, ktorí akoukoľvek formou priložili ruku k dielu, aby sa akcia vydarila a samozrejme ďakujeme aj všetkým divákom, ktorí nás prišli svojou účasťou podporiť a vychutnať si poriadnu dávku nášho umeleckého pastorále.

Ešte raz ďakujeme krásne všetkým účinkujúcim:

Zdenka Wenzlová Švábeková – literárna tvorba
Miroslav Kapusta – literárna tvorba
Marcel Páleš – literárna tvorba
Ľudovít Majer – aforizmy
Roman Buhovecký – hudba
Jojo Mareš – hudba
Miroslav Pazdera – hudba + výtvarné umenie
Štefan Ziegler – fotoobrazy + literárna tvorba
Andrea Koncová – umelecká fotografia
Janka Faltínova – výtvarné umenie
Martina Majcherová -výtvarné umenie
Jozef Fašanga – umelecká fotografia

Naša vďaka tiež patrí Ľubovi Šurinovi a SLLA za zapožičanie stanov, aby sme predišli úpalom zo slniečka a DJ Paľkovi Ďurišovi za skvelé ozvučenie, bez ktorého by sme sa sotva počuli. Fotografie urobil skvelý fotograf Jaroslav Švábenský.

Podujatie je súčasťou festivalu Rok 30.

Festival Rok 30 je spoločným dielom OZ Fotoklub Detva a OZ MUSA, v spolupráci s Domom umenia Arteska v Detve. Festival prebieha v mesiacoch máj až november 2019 a jeho cieľom je stať sa každoročnou udalosťou.

Počas festivalu bude realizovaných 16 autorských výstav fotografie, výtvarného umenia, sôch, dizajnu a odevného dizajnu, na základe  výberu diel odbornými garantmi festivalu. Každý mesiac budú súbežne prebiehať 2 – 3 samostatné oddelené výstavy. Cieľom festivalu je prezentovať súčasnú tvorbu – študentov umeleckých škôl a neprofesionálov, ktorých tvorba nie je poznačená nutnosťou prispôsobiť sa trhu.

Festival Rok 30 chce poukázať aj na fakt, že nie vždy mali umelci možnosť slobodne tvoriť a museli sa prispôsobovať systému a pripomenúť tak aj dnešnej generácii doby pred revolúciou, pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Súčasťou festivalu budú aktivity, ktoré budú prezentovať ovplyvnenú tvorbu pred „Rokom 30“, interaktívne aktivity pre zapojenie diváka do festivalu a videoprezentácie.

Sprievodnými podujatiami festivalu budú víkendové workshopy, letná výtvarná a fotografická škola pre deti a mládež  formou denného tábora, prednášky o súčasnom slovenskom a svetovom umení, umelecké štvrtky – stretnutia laickej verejnosti s fotografmi a umelcami za účelom konzultácií svojej tvorby s odborníkmi a mnohé iné podujatia umelcov pre verejnosť.

Festival podporili a na niektoré jednotlivé aktivity prispeli:

Z verejných zdrojov podporil 3+3 výstavy

Dve výstavy podporila