Maria Shakhnazar – Sebavnem

Výstava Sebavnem je výstava fotografií veľmi talentovanej fotografky Márie Shakhnazar. Mladá fotografka sa narodila v Moskve, avšak od svojich štyroch rokov žije v Bratislave. V tomto období ukončila štvorročné štúdium na Škole dizajnu v Bratislave.

Výstava Sebavnem je bezpochyby najemocionálnejšia výstava, ktorú Dom umenia Arteska od svojho vzniku vo svojich priestoroch mal, aj napriek všetkým kvalitným doterajším výstavám. Autorka sa vo svojom diele zameriava na ženy, ktoré sa pod vplyvom doby a prezentovaných ideálov krásy a umelej dokonalosti nechávajú týmto fenoménom ovplyvniť a hľadajú spôsob ako sa tomuto ideálu priblížiť. Na základe vlastnej skúsenosti sa autorka rozhodla vytvoriť zbierku fotografií Sebavnem, ktorá je spoveďou žien a ich vyjadrením sa ku sebe samej. Výstava obsahuje 25 žien, ktoré autorka nafotila a následne dala ženám fotografie, aby ich sami akýmkoľvek spôsobom upravili. Každá upravená fotografia je zároveň doplnená vyjadrením fotografovanej ženy, kde opisuje dôvody svojej úpravy a odhaľuje tak divákovi svoje vnímanie seba, svoje vnútorné pocity, dôvody svojej spokojnosti, či nespokojnosti so sebou samou.

Pôvodným zámerom bolo poskytnúť návštevníkom možnosť byť ďalšou súčasťou tejto výstavy, kde by sa mali možnosť nechať nafotiť a rovnakým spôsobom vstúpiť do svojej fotografie priamo počas návštevy, avšak dospeli sme k názoru, že by takéto vstupy boli pre krátkosť času povrchné a narušili by terajšiu emočnú silu výstavy, tak sme od tohoto zámeru upustili. Výstava tak zostáva skutočnou vnútornou spoveďou, kde návštevníci nájdu veľakrát samého seba.

Určite výstavu nepremeškajte, v Dome umenia Arteska je vystavená od 14.júla do 18. augusta2019.

Festival Rok 30 je spoločným dielom OZ Fotoklub Detva a OZ MUSA, v spolupráci s Domom umenia Arteska v Detve. Festival prebieha v mesiacoch máj až november 2019 a jeho cieľom je stať sa každoročnou udalosťou.

Počas festivalu bude realizovaných 16 autorských výstav fotografie, výtvarného umenia, sôch, dizajnu a odevného dizajnu, na základe  výberu diel odbornými garantmi festivalu. Každý mesiac budú súbežne prebiehať 2 – 3 samostatné oddelené výstavy. Cieľom festivalu je prezentovať súčasnú tvorbu – študentov umeleckých škôl a neprofesionálov, ktorých tvorba nie je poznačená nutnosťou prispôsobiť sa trhu.

Festival Rok 30 chce poukázať aj na fakt, že nie vždy mali umelci možnosť slobodne tvoriť a museli sa prispôsobovať systému a pripomenúť tak aj dnešnej generácii doby pred revolúciou, pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Súčasťou festivalu budú aktivity, ktoré budú prezentovať ovplyvnenú tvorbu pred „Rokom 30“, interaktívne aktivity pre zapojenie diváka do festivalu a videoprezentácie.

Sprievodnými podujatiami festivalu budú víkendové workshopy, letná výtvarná a fotografická škola pre deti a mládež  formou denného tábora, prednášky o súčasnom slovenskom a svetovom umení, umelecké štvrtky – stretnutia laickej verejnosti s fotografmi a umelcami za účelom konzultácií svojej tvorby s odborníkmi a mnohé iné podujatia umelcov pre verejnosť.

Festival podporili a na niektoré jednotlivé aktivity prispeli:

Z verejných zdrojov podporil 3+3 výstavy

Dve výstavy podporila