Workshop Progresívna fotografia I.

V dňoch 22. – 23.júna 2019 zorganizoval OZ Fotoklub Detva v spolupráci s Domom umenia Arteska v Detve fotografický workshop “Progresívna fotografia I” Workshop bol rozdelený na dve témy:

1. Ženský akt v kontexte súčasnej fotografie

Cieľom workshopu je vytvoriť fotografie ženského aktu v kontexte súčasného umenia a podnietiť a posunúť tvorbu fotografov. V teoretickej časti sa účastníci oboznámia s dielami súčasnej uznanej umeleckej tvorby svetových a slovenských fotografov, zoznámia sa s aktuálnymi trendmi a smerovaním pri fotení ženského aktu. Praktická časť bude zameraná na prácu s modelkou s využitím priestoru. Účastníci pod vedením lektora budú realizovať svoje vlastné nápady a námety. Naučia sa využívať priestor, zakomponovať do priestoru modelku a vytvoriť plnohodnotnú výpovednú kompozíciu fotografie. Dôležitá bude práca so svetlom pre dotvorenie atmosféry.

2. Opustená luminografia

Cieľom workshopu je vytvoriť inscenované fotografie doplnené luminografiou ( kreslením svetlom), ukázať účastníkom postupy pri vytváraní fotografií za pomoci rozmanitých svetelných zdrojov v interiéri, ale taktiež v zaujímavých opustených exteriéroch. V teoretickej časti sa účastníci oboznámia s dielami súčasnej uznanej umeleckej tvorby svetových a slovenských fotografov, zoznámia sa s aktuálnymi trendami a smerovaním v tvorbe luminografie a spôsobmi využitia konkrétnych svetelných zdrojov. ktoré môžu následne využiť ako inšpiráciu pre ďalšie kreatívne fotenie. Praktická časť bude prebiehať v priestoroch starej opustenej školy kde sa presunieme po večeri. Účastníci pod vedením lektora budú realizovať svoje vlastné nápady a námety. Naučia sa rozvíjať svoju fantáziu a kreativitu a zaujímavými technikami využívať svetelné zdroje na zdôraznenie samotného priestoru, či objektov zakomponovaných v priestore a vytvoriť scény, ktoré s pomocou luminografie dostanú cennú pridanú výpovednú hodnotu.

Účastníci workshopu mali ubytovanie v krásnom prostredí priamo na lazoch v Podpoľaní, kde sa im veľmi páčilo a naše poďakovanie patrí Farme pod Melichovou skalou. Stravovanie bolo zabezpečené v Penzióne pri studni v Detve, strava bola vynikajúca a taktiež posielame veľké ďakujem.

Samotný workshop mal veľký úspech a fotografi z nitrianskych fotoklubov navrhujú urobiť tento rok ešte minimálne jeden workshop iba pre nich, kde sa už v tomto období pripravujeme na jeho realizáciu.

Workshop je súčasťou festivalu umenia Rok 30.

Festival Rok 30 je spoločným dielom OZ Fotoklub Detva a OZ MUSA, v spolupráci s Domom umenia Arteska v Detve. Festival prebieha v mesiacoch máj až november 2019 a jeho cieľom je stať sa každoročnou udalosťou.

Počas festivalu bude realizovaných 16 autorských výstav fotografie, výtvarného umenia, sôch, dizajnu a odevného dizajnu, na základe  výberu diel odbornými garantmi festivalu. Každý mesiac budú súbežne prebiehať 2 – 3 samostatné oddelené výstavy. Cieľom festivalu je prezentovať súčasnú tvorbu – študentov umeleckých škôl a neprofesionálov, ktorých tvorba nie je poznačená nutnosťou prispôsobiť sa trhu.

Festival Rok 30 chce poukázať aj na fakt, že nie vždy mali umelci možnosť slobodne tvoriť a museli sa prispôsobovať systému a pripomenúť tak aj dnešnej generácii doby pred revolúciou, pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Súčasťou festivalu budú aktivity, ktoré budú prezentovať ovplyvnenú tvorbu pred „Rokom 30“, interaktívne aktivity pre zapojenie diváka do festivalu a videoprezentácie.

Sprievodnými podujatiami festivalu budú víkendové workshopy, letná výtvarná a fotografická škola pre deti a mládež  formou denného tábora, prednášky o súčasnom slovenskom a svetovom umení, umelecké štvrtky – stretnutia laickej verejnosti s fotografmi a umelcami za účelom konzultácií svojej tvorby s odborníkmi a mnohé iné podujatia umelcov pre verejnosť.

Festival podporili a na niektoré jednotlivé aktivity prispeli:

Z verejných zdrojov podporil 3+3 výstavy

Dve výstavy podporila