Krása fotkou zrodená

Výstava Krása fotkou zrodená je výstava fotografií zvolenského fotografa Jozefa Fašangu a tvorí prehľad jeho tvorby za uplynulých 50 rokov.

Jozef Fašanga

Tematický okruh jeho fotografického záujmu je široký, nie jednoznačne vyhranený. Zobrazuje rôzne žánre svojho záujmu ako krajinu a prírodu so silným akcentom tvorby na detail, ľudovú architektúru, portrét, šport a pod. Zvláštne miesto v jeho tvorbe zaujímajú motívy z folklórnych slávností a stvárnenie motívov tradičnej ľudovej kultúry a architektúry. Jeho fotografie sú neštylizovaným záznamom skutočnosti stvárnené kultivovanou formou. Vyjadruje osobný prístup a precítenie prostredia bez využívania osobitných fotografických techník a štylizačných prostriedkov. Výtvarná podoba jeho fotografických diel je kompozične čistá, oprostená od teatrálnej inscenovanosti.

Výstavu môžete navštíviť v Starej radnici vo Zvolene od 1.marca do 30.apríla 2019 a po skončení bude výstava premiestnená do Domu umenia Arteska v Detve od 10. do 30.mája 2019.

Výstavu z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je: