Festival Rok 30 – Klára Dolníková “naopak”

Fotografická inštalácia autorky Kláry Dolníkovej experimentuje s využitím analógovej fotografie ako skice, ktorej autorka rôznymi zásahmi mení význam, alebo priraďuje fotografii význam celkom nový.

Výstava je súčasťou Festivalu vizuálneho umenia Rok 30, ktoré prebieha v Dome umenia Arteska od 31.5. do 11.11.2019

Výstavu si môžete pozrieť v Dome umenia Arteska od 31.5. do 29.6.2019

Výstavu z verejných zdrojov podporil: