Festival umenia Rok 30 sa začal

Už to začalo, už to tu máme ? Mnohí sa budú čudovať, mnohí budú prekvapení a mnohí nepochopia.

Dve umelecké výstavy, kde umenie nie je pre predaj, ani pre žiadne iné ciele, jediný cieľ je umenie samotné. Umenie, ktoré vyjadruje pocity, nálady, upozorňuje na veci okolo nás. Žiadne pozeranie obrázkov visiacich jednoducho na stenách, žiadne „dizajnové“ umenie.

Umenie, ktoré núti premýšľať, prináša pocity, vyvoláva otázky. Aj takto sa dá charakterizovať inštalácia Terezy Klčovej s názvom Obe(d)ť a Kláry Dolníkovej s názvom naopak. Inštalácia, ktorú musíte zažiť.

Od včera 31.5.2019 začali prvé dve z výstav a ostatných podujatí v rámci Festivalu umenia Rok 30. Od pol piatej poobede usilovne pripravovali študentky Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave so svojimi priateľmi inštaláciu dvoch svojich autorských výstav a od dnešného dňa vďaka nim môžete navštíviť v Dome umenia Arteska v Detve veľmi zaujímavú expozíciu.


Festival Rok 30 je spoločným dielom OZ Fotoklub Detva a OZ MUSA, v spolupráci s Domom umenia Arteska v Detve. Festival bude prebiehať v mesiacoch máj až november 2019 a jeho cieľom je stať sa každoročnou udalosťou.

Počas festivalu bude realizovaných 16 autorských výstav fotografie, výtvarného umenia, sôch, dizajnu a odevného dizajnu, na základe odborného výberu diel odbornými garantmi festivalu. Každý mesiac budú súbežne prebiehať 2 – 3 samostatné oddelené výstavy. Cieľom festivalu je prezentovať súčasnú tvorbu – študentov umeleckých škôl a neprofesionálov, ktorých tvorba nie je poznačená nutnosťou prispôsobiť sa trhu.

Festival Rok 30 chce poukázať aj na fakt, že nie vždy mali umelci možnosť slobodne tvoriť a museli sa prispôsobovať systému a pripomenúť tak aj dnešnej generácii doby pred revolúciou, pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Súčasťou festivalu budú aktivity samotného Domu umenia Arteska, ktoré budú prezentovať ovplyvnenú tvorbu pred „rokom 30“, interaktívne aktivity pre zapojenie diváka do festivalu a videoprezentácie.

Sprievodnými podujatiami festivalu budú víkendové fotografické a výtvarné workshopy, letná výtvarná a fotografická škola pre deti a mládež  formou denného tábora, prednášky o súčasnom slovenskom a svetovom umení a umelecké štvrtky – stretnutia laickej verejnosti s fotografmi a umelcami za účelom konzultácií svojej tvorby s odborníkmi a mnohé iné podujatia umelcov pre verejnosť.

Festival podporili a na niektoré jednotlivé aktivity prispeli:

Z verejných zdrojov podporil 3+3 výstavy

Dve výstavy podporila