Zdenko Figura – Prvá

Aj v tomto roku sú súčasťou Detvianskeho objektívu dve samostatné autorské výstavy.

Zdenko Figura
Najčastejším námetom jeho fotografickej tvorby je zvyčajne príroda, hlavne v živej ale aj v neživej forme. Najväčší dôraz pritom kladie na ornitofaunu v rôznych aspektoch jej života. Príležitostne sa v jeho dielach vyskytnú aj portréty, krajinárska, reportážna, dokumentárna, či výtvarná fotografia.

Prvá
Na tejto prvej autorskej výstave môžete vidieť jeho pohľad na okolitý svet vo výbere z doterajšej tvorby.

Výstava Zdenka Figuru – Prvá bude umiestnená v Dome umenia Arteska v Detve na Partizánskej 63 a navštíviť ju budete môcť od 21.10. do 31.12.2020 vždy počas otváracích hodín Domu umenia Arteska.

Tento ročník je financovaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky