Soňa Sadloňová – VNÚTORNÉ PRIESTORY / VNÚTORNÉ KRAJINY

15.9. – 31.12.2021
Dom umenia Arteska, Partizánska 63, Detva

Mgr.art. Soňa Sadloňová

Vyštudovala fotografiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na katedre vizuálnych médií, v ateliéri doc. Miloty Havránkovej. Vystavovala doma aj v zahraničí. Pracuje ako profesionálna fotografka so zameraním prevažne na fotografiu architektúry a interiéru. Venuje sa tiež fotografickému dizajnu a úžitkovej fotografii vo forme veľkoformátových výtvarných fotografií ako doplnkov do interiéru a súčasť interiérového dizajnu – spolupracuje s architektmi.

Siedmy rok žije a tvorí na lazoch v Zaježovej. Niekoľko rokov viedla fotokrúžok pre deti v zaježovskej škole. Nedávno spoluzaložila oz PREMENA – Združenie umelcov a remeselníkov v Zaježovej. Jej voľná výtvarná fotografická tvorba by sa dala zaradiť do prúdu imaginatívnej fotografie. Pracuje s technikou dlhej expozície, luminografie a svetelnej projekcie. Doslava vstupuje do svojich záberov a dotvára realitu maľbou svetlom a svetelnou projekciou. Fotografovanie sa stáva jej osobným performance v nočnej krajine, alebo interiéri.

Výstava je súborom fotografií z cyklov
INNER SPACES / INNER LANDSCAPES – VNÚTORNÉ PRIESTORY / VNÚTORNÉ KRAJINY

V cykle INNER SPACES – VNÚTORNÉ PRIESTORY autorka preniká obrazne aj doslova dovnútra svetov zaježovských umelcov. Vstupuje do reálnych priestorov v Zaježovej, kde žijú a tvoria. Formou imaginatívnej  fotografie, technikou dlhej expozície a svetelnej projekcie, však zachytáva skôr ich vnútorné svety ako objektívnu realitu interiérov. V priestoroch, kde žijú a tvoria, na stenách a v priestoroch ich domov a ateliérov, ožívajú ich obrazy a vízie. Pozývame Vás nahliadnuť do ich fantazijných svetov. Inokedy zas autorka vstupuje do priestorov prázdnych alebo rozostavaných domov. Na starých múroch svetelnou projekciou oživuje svoje fantázie inšpirované sebapoznávaním.

V cykle INNER LANDSCAPES / VNÚTORNÉ KRAJINY naopak autorka vychádza von do exteriéru zaježovskej krajiny a vkresľuje do nej svetlom svoje vlastné vnútorné vízie. Sú to akési záznamy jej osobných performance v nočnej krajine, kde vstupuje do obrazu a ponára sa do svojich vnútorných krajín.

Webstránka autorky:
sonasadlonova.sk

Festival fotografie z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je:

 

 

Realizáciu podporili:

 

Hlavný realizátor je: