Zdenko Figura

Posledné desaťročie sa venuje fotografii prevažne krajinárskej, kde zúročil svoje environmentálne poznanie a cítenie. Keďže jeho druhou záľubou je príroda vrátane jej flóry a fauny, citlivo ju spracováva a prezentuje v celkoch, polocelkoch, doplnenú pôsobivými obrazmi detailov. Nie je mu však cudzí ani portrét či reportáž, v prezentácii jeho fotografickej tvorby sa však vyskytujú okrajovo.

 

Kontakt:
Email: figura.zdenko@gmail.com