Maroš Bauer

Univerzálny fotograf, ktorý obsiahne akýkoľvek žáner a techniku vo fotografii. Zmysel pre priestorovú kompozíciu a detail využíva  v tvorbe pôsobivých obrazov. V prevažnej miere sa venuje umeleckej ateliérovej tvorbe, kde využíva všetky dostupné techniky a technológie. Jeho fotografické obrazy sú pôsobivé, originálne a sprostredkujú výtvarný a estetický pohľad na prežívanú realitu.

 

Kontakt:
Tel: +421 911 974 652
Email: art@marosbauerart.com
Web: www.marosbauerart.com