Ľubomír Šurina

So svojim zmyslom pre dokumentárnu fotografiu sprostredkuje jedinečné videnie architektúry, ktoré vyplýva z jeho videnia a cítenia tvarov a línií zobrazených objektov. Nie je mu cudzia ani dokumentárna fotografia, v ktorej uplatňuje svoj zmysel pre prirodzenú kompozíciu a vyjadrenie obsahu videných, zobrazených skutočností.

 

Kontakt:
Tel: +421 905 356 672
Email: 0905356672@seznam.cz