Jozef Fašanga

Patrí k tým, ktorých fotografické médium napĺňa radosťou a uspokojením, pričom jeho tematický okruh záujmu nie je jednoznačne vyhranený. V širokom spektre záujmu zobrazuje rôzne žánre – prírodu so silným akcentom a zmyslom pre detail v krajine, mestskú krajinu a architektúru, portrét. Zvláštne miesto v jeho tvorbe zaujímajú motívy z rôznych folklórnych slávností a národopisných podujatí. Jeho fotografie sú neštylizovaným záznamom skutočnosti, kde prevláda pocitová stránka prejavu s nadhľadom na realitu, stvárnenú kultivovanou formou.

 

Kontakt:
Tel.: +421 907 504 951
Email: jfasanga44@gmail.com