Irena Polívková

Fotografovaniu ako záľube sa venuje intenzívnejšie a cieľavedome už vyše 30 rokov. Za toto obdobie zúročila svoje estetické cítenie, ktoré transformuje do fotografických obrazov jednoduchých vo forme a bohatých v obsahu. Práca v kolektíve a návštevy mnohých fotografických výstav jej pomohli vycibriť fotografické videnie a cit pre kompozíciu, ktoré atribúty sú pre ňu už samozrejmou súčasťou fotografickej praxe. Tematicky nemá vyhranený žáner svojej tvorby. Blízky je jej portrét, kde bez štylizačných prostriedkov a osobitných techník dokáže poodkryť povrchovú masku predlohy a ukázať jej silný vnútorný obsah. Dominantným žánrom jej fotografickej tvorby však po celý čas zostáva krajinárska fotografie, podmienená láskou k prírode a krajine, vyplývajúcej zo schopnosti objaviť, vnímať, precítiť a podať jej krásu v celej šírke a hĺbke.

Kontakt:
Tel: +421 907 653 606