Prihlasovanie do fotoškoly 2023

V roku 2023 otvára Fotoklub Detva dva ročníky Fotoškoly  – Pre začiatočníkov a Súčasná fotografia

Fotoškola pre začiatočníkov (1. ročník)

Fotoškola prebieha od januára počas celého kalendárneho roka v rozsahu 15 vyučovacích hodín a individuálnych konzultácií. Súčasťou vzdelávania je konzultovaná príprava výberu fotografií pre súťaž AMFO, záverečná skúška a záverečná práca vo forme individuálneho projektu. Úspešní absolventi majú možnosť pokračovať vo vzdelávaní v druhom ročníku fotoškoly.

Vyučovanie prebieha cca 2x mesačne, v utorok o 18:00 hod. (v prípade dohody so študentmi je možné čas a deň prispôsobiť). Prvá vyučovacia hodina sa uskutoční 17.1.2023.

Vyučovanie prebieha formou teórie k danej téme, praktickej časti a domácej úlohy na danú tému. Dĺžka vyučovacej  hodiny je závislá na preberanej téme (2-4 hodiny). Výsledky domácej úlohy sa spoločne rozoberú na nasledujúcej hodine. Okrem vyučovacích hodín majú študenti k dispozícii individuálne konzultácie s lektorom podľa potreby.

Prvý ročník je určený pre začiatočníkov, nie sú potrebné žiadne znalosti. Rovnako je možné zaobstarať si technické vybavenie v priebehu ročníka, na základe konzultácie (prvé hodiny je možné využívať aj mobil). Od piatej vyučovacej hodiny je potrebné mať k dispozícii notebook na upravovanie fotografií. Študenti budú mať k dispozícii na úpravu Photoshop.

Fotoškola Súčasná fotografia (3. ročník)

Tretí ročník je určený pre pokročilých fotografov, ktorí majú záujem spoznať súčasnú fotografickú tvorbu profesionálnych autorov.

Fotoškola prebieha od januára počas celého kalendárneho roka v rozsahu 10 praktických fotografických vzdelávacích aktivít – tematické vyučovanie pozostávajúce z prednášky, workshopu a konzultácie.

Vyučovanie prebieha cca 2x mesačne, v stredu o 18:00 hod. (v prípade dohody so študentmi je možné čas a deň prispôsobiť). Prvá vyučovacia hodina sa uskutoční 18.1.2023.

Vyučovanie prebieha formou teoretickej prezentácie na jednotlivé témy, so zameraním na tvorbu vybraného autora. Študenti majú nasledujúce 2 týždne na prípravu vlastného projektu v danej téme a spoločná realizácia projektov prebieha na praktickom workshope.

Prihlasovanie, cena a úhrada

  • cena 150 Eur (1. ročník) 200 Eur (3.ročník) – členovia fotoklubov a absolventi predchádzajúcich ročníkov majú zľavnený poplatok
  • na prihlásenie je potrebné vyplniť formulár a uhradiť platbu na účet podľa pokynov najneskôr do 14.1.2023
  • v prípade neuhradenia platby do termínu, bude prihláška stornovaná

Prihláška do fotoškoly 2023

 

Projekty Fotoškola 1/2023 a Fotoškola 2/2023 z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je