Budeš nám chýbať

S úprimným smútkom oznamujeme, že náš priateľ, Jožko Fašanga, zakladateľ fotoklubu a dlhoročne aktívny nielen fotograf, ktorý podstatne ovplyvnil celú fotoamatérsku scénu na Slovensku, nás navždy opustil 27.októbra 2021 vo veku 77 rokov.

Budeš nám naozaj veľmi chýbať 🙁