Petra Ščevlíková

Vo svojich začiatkoch fotografickej činnosti zaujala dobrým fotografickým videním, zmyslom pre kompozíciu a detail vo fotografickom obraze. Jej doposiaľ prezentované obrazy boli kultivované, kompozične čisté a obsahovo pôsobivé.

 

 

Kontakt:
Tel: +421 911 161 444
Email:  petra.scevlikova@gmail.com