Konferencia v Leviciach

Problematika súčasného fotografického umenia

Medzinárodná fotografická konferencia 5. – 6. 10.2017 Levice

V dňoch 5. a 6.10.2017 sme sa v zložení Maroš Bauer a Vratko Boleslavský zúčastnili na medzinárodnej konferencii v Leviciach, kam nás pozvalo Regionálne osvetové stredisko v Leviciach. Konferencia sa uskutočnila v priestoroch Hotela Golden Eagle.

Počas konferencie vystúpili so svojimi príspevkami zaujímavé osobnosti súčasnej fotografie a vo svojich príspevkoch priblížili rôzne pohľady na problematiku súčasnej fotografie.

Zoznam prednášajúcich:

  • Doc. MgA. et MgA. Pavel Mára, pedagóg, Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, Osobnosť českej fotografie za najvýznamnejší počin roku 2015 /CZ
  • PaedDr. Gabriel Kosmály, fotograf, pedagóg, umelecký vedúci o.z. Fotogravity, organizátor Dni fotografie v Leviciach, medzinárodný fotografický festival /SR
  • Prof. Václav Macek, CsC, vedúci katedry filmovej vedy a multimédií na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, Fotograf roka 2016, hlavný organizátor Mesiaca fotografie, medzinárodná prehliadky fotografie /SR
  •  Jan Pohribný, QEP, Titul Qualified European Photographer, udelený Federáciou európskych fotografov 2001, pedagóg a Prezident Asociácie profesionálnych fotografov ČR /CZ
  • Anne Lefebvre, fotografka, Paríž /FR
  • Monika a Prof. Ľubo Stacho, fotografi, Bratislava /SR
  • Mgr. Bohunka Koklesová, PhD, prorektorka VŠVU, pedagóg VŠVU Bratislava /SR
  • Sebastián Pavlis, študent fotografie na Akadémii umení v Banskej Štiavnici
  • Klára Szarka, historička fotografického umenia /MR
  • Mgr. art. Olja Triaška Stefanovid, ArtD., Katedra fotografie a nových médií, VŠVU Bratislava /SR

Na konferencii odzneli zaujímavé postrehy a témy a celý deň sa niesol v znamení vzájomných rozhovorov. Konferencia bola pre nás určite veľkým obohatením a boli sme radi, že sme mali možnosť sa jej zúčastniť.

Po skončení konferencie sme sa zúčastnili vernisáže výstavy  10. rokov DFLV v Levickej synagóge, kde prezentovali svoje diela fotografi, ktorí počas desiatich rokov vystavovali na Dňoch fotografie v Leviciach. Mali sme tak možnosť prezrieť si diela od rôznych profesionálnych autorov na jednom mieste, čo bol naozaj skvelý zážitok.

Na ďalší deň sme mali možnosť zúčastniť sa sprievodných podujatí, ktoré určite stáli za to, pretože medzi ne patrila výstava Laca Bielika – August 1968. Film Zachor od Ľuba a Moniky Stacho sme síce neabsolvovali, ale aj tak to stálo celé za návštevu a ako vždy sme z Levíc odchádzali plný dojmov a zážitkov.

Na konferencii nám chýbal iba príspevok, ktorý by bol nejakým spôsobom priblížil súčasnú modernú fotografickú tvorbu, jej trendy, vývoj a pod., čo by sme naozaj uvítali. To však konferencii nijako neubralo na jej skvelej úrovni, za čo chcem poďakovať pracovníkom ROS Levice a taktiež skvelej moderátorke Petre Cepkovej.

Foto: Vratko Boleslavský