Pripravujeme Festival Rok 30

Festival Rok 30 je spoločným dielom OZ Fotoklub Detva a OZ MUSA, v spolupráci s Domom umenia Arteska v Detve. Festival bude prebiehať v mesiacoch máj až december 2019 a jeho cieľom je stať sa každoročnou udalosťou.

Zámerom festivalu je realizovať 21 autorských výstav fotografie, výtvarného umenia, sôch, dizajnu a odevného dizajnu, na základe odborného výberu diel odbornými garantmi festivalu. Každý mesiac budú súbežne prebiehať 2 – 3 samostatné oddelené výstavy. Cieľom festivalu je prezentovať súčasnú tvorbu – študentov umeleckých škôl a neprofesionálov, ktorých tvorba nie je poznačená nutnosťou prispôsobiť sa trhu. V tomto roku bude vystavovať 17 študentov stredných a vysokých umeleckých škôl a 6 neprofesionálnych umelcov.

Festival Rok 30 chce poukázať aj na fakt, že nie vždy mali umelci možnosť slobodne tvoriť a museli sa prispôsobovať systému a pripomenúť tak aj dnešnej generácii doby pred revolúciou, pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Súčasťou festivalu budú aktivity samotného Domu umenia Arteska, ktoré budú prezentovať ovplyvnenú tvorbu pred „rokom 30“, interaktívne aktivity pre zapojenie diváka do festivalu a videoprezentácie.

Sprievodnými podujatiami festivalu budú víkendové fotografické a výtvarné workshopy, letná výtvarná a fotografická škola pre deti a mládež  formou denného tábora, večerná škola fotografovania pre dospelých, prednášky o súčasnom slovenskom a svetovom umení a umelecké štvrtky – stretnutia laickej verejnosti s fotografmi a umelcami za účelom konzultácií svojej tvorby s odborníkmi.

Pre Festival Rok 30 hľadáme partnerov na spoluprácu. Ak máte záujem o podporu Festivalu Rok 30, podrobné informácie nájdete na stránke:

Ponuka pre sponzorov – Festival Rok 30

Festival z verejných zdrojov podporil: